Przyroda - klasy 4-6

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody
- zajęcia doświadczalne dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli