Matematyka - klasy 4-6

Źródło (adres strony internetowej)
Opis (zawartość)
Dodatkowe informacje
http://www.cauchy.pl/
Zadania i ćwiczenia obejmujące materiał nauczania z matematyki na różnych poziomach nauczania, zadania przygotowujące do sprawdzianu po klasie 6, zadania do wykorzystania na kołach matematycznych, zadania konkursowe – większość z rozwiązaniami. Na stronie można znaleźć też propozycje prac klasowych.
Linki do podstron:
http://www.cauchy.pl/podstawowa/index.php,
http://www.cauchy.pl/menu/test-6-klasa/index.php,
http://www.cauchy.pl/menu/konkursy/index.php,
http://www.cauchy.pl/kolko/index.php,
http://www.cauchy.pl/klasowki/index.php,
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&page=subjectpage&item=-1
Strona poświęcona matematyce na portalu Interkl@sa. Zawiera rozbudowaną bazę materiałów edukacyjnych, lekcji online, testów, krzyżówek, animacji, gier , ciekawostek, artykułów i gotowych scenariuszy lekcji.
Przykładowe linki do materiałów:
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=1937770660&page=article&article_id=320212,

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=1959886251&page=subpage&article_id=318749&page_id=14614,

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/884/
http://gwo.pl
Strona Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Zawiera interaktywne testy powtórzeniowe z poszczególnych działów oraz materiały dla nauczyciela (dostosowane do programu Matematyka z plusem, niektóre dostępne po zalogowaniu).
http://gwo.pl/strony/23/strefa-ucznia,
http://gwo.pl/strony/24/strefa-ucznia,
http://gwo.pl/strony/25/strefa-ucznia
http://www.matzoo.pl/
Serwis zawiera interaktywne gry i zabawy matematyczne z zakresu szkoły podstawowej z podziałem na klasy. Materiał każdej klasy podzielony jest na działy tematyczne, a te na bardziej szczegółowe tematy
http://matzoo.pl/klasa4,
http://matzoo.pl/klasa5,
http://matzoo.pl/klasa6
http://www.math.edu.pl/
Bogaty serwis zawierający teorię z różnych działów matematyki, zadania typowo szkolne i konkursowe, ciekawostki matematyczne, wybrane zagadnienia z historii matematyki, informacje i zadania ze sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat, powtórki przed sprawdzianem, słownik pojęć, rozbudowany zestaw narzędzi matematycznych , gry , testy, generator testów, …
Wybrane podstrony:
http://www.math.edu.pl/arytmetyka,
http://www.math.edu.pl/algebra,
http://www.math.edu.pl/geometria,
http://www.math.edu.pl/slownik,
http://www.math.edu.pl/narzedzia,
http://www.math.edu.pl/wzory-matematyczne,
http://www.math.edu.pl/konkursy,
http://www.math.edu.pl/ciekawostki-matematyczne,
http://www.math.edu.pl/generator.php?opcja=sp
http://www.serwis-matematyczny.pl/
Serwis zawiera krzyżówki , łamigłówki, testy interaktywne, animacje, wiadomości o liczbach, artykuły , scenariusze lekcji i inne materiały dotyczące matematyki.
http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_animacje_pola_wielokatow.php

http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_test_2_dzialania_na_liczbach.php
http://www.geogebra.org/
GeoGebra – dynamiczny, interaktywny program wspomagający nauczanie i uczenie się matematyki na różnych poziomach edukacyjnych. Łączy geometrię, algebrę, analizę matematyczną. Ma wbudowany arkusz kalkulacyjny oraz narzędzia statystyczne. Dzięki swojej dynamice pozwala na badanie i lepsze zrozumienie zależności między wprowadzonymi obiektami.

Program darmowy o przyjaznym interfejsie.

Można go używać w dwóch wersjach:
ü WebStart – instalowanej na komputerze (automatycznie aktualizowanej przy połączeniu z Internetem)
ü Applet Start-konstrukcje są wykonywane w przeglądarce internetowej.
Liczne, gotowe materiały z różnych działów matematyki znaleźć można na stronach:
http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Polish,
http://www.geogebratube.org/
http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Download.html
C.a.R - bezpłatny program do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych. Utworzone konstrukcje mogą być animowane. Dzięki tym funkcjom można badać i lepiej rozumieć geometryczne zależności.

http://wsalamon.republika.pl/matematyka/matma.htm
Matematyka 1+2 – program W. Salamona pozwalający m.in. wyszukiwać liczby pierwsze, rozkładać liczbę na czynniki pierwsze, znajdować rozwinięcia dziesiętne ułamków, ćwiczyć zapisywanie liczb naturalnych.
Ze strony można też pobrać program Geometria 2.1 – pozwalający wykonywać konstrukcje geometryczne.
Uwaga:
Programy publikowane na tej stronie są darmowe do użytku indywidualnego i zastosowań niekomercyjnych. Użytkowanie tych programów w szkolnych pracowniach informatycznych wymaga rejestracji szkoły przez wysłania do autora informacji zawierających jej dane. Zamieszczanie programów na innych stronach, dołączanie do papierowych wydawnictw dopuszczalne jest jedynie za zgodą autora.
http://matlandia.gwo.pl/
Matlandia – program online wspierający naukę matematyki w czwartej, piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej. Bajkowa sceneria oraz animowane postaci sprawiają, że dzieci z zainteresowaniem i zaanagażowaniem rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do przykładowych zadań z każdej klasy.