Język polski - edukacja wczesnoszkolna


Temat z podstawy programowej

Link i opis

Szkoła podstawowa: klasy 1-3
Ćwiczymy ortografię:
http://www.wsipnet.pl/edukacja/index.html?did=1&id=18