Źródło (adres strony internetowej)
Opis (zawartość)
Muzeum Kairskie on-line. Link do wirtualnej wizyty: http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/museocairo.htm


Giza: http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/complejojufu.htm


Memfis: http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/menfis.htm


Turystyczny rejs po Nilu (współcześnie): http://www.youtube.com/watch?v=PqcMA_XPgGQ
Do obejrzenia podczas lekcji dotyczących starożytnego Egiptu i rozmów o piramidach.
Gra przeglądarkowa http://pl.grepolis.com/
Gra jest osadzona w realiach starożytnej Grecji. Uczeń staje się jednym z władców starożytnego polis, które musi rozwijać, zawierać sojusze z sąsiadami (koledzy i koleżanki z klasy), wybrać mitologicznego boga itd. itp.

Uczeń podczas gry poznaje słownictwo związane ze starożytną Grecją np. nazwy budowli, imiona i atrybuty bogów, zasady panujące w polis, rodzaje wojsk. Ważne jest, aby uczniowie zalogowali się w jednym świecie, a swoje polis nazwali swoim nazwiskiem. Dzięki temu gra stanie się bardziej wciągająca, a podczas zabawy będą powtarzać wiadomości z lekcji.
Narodowe Archiwum Cyfrowe: http://www.audiovis.nac.gov.pl/
Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia, takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Fotografie: W zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów zdjęć. Obejmują one okres od lat czterdziestych XIX wieku, aż po czasy współczesne.

Nagrania dźwiękowe: Zbiór liczy około 30 tysięcy jednostek z lat 1919 – 2007. Są to unikalne nagrania wielu ważnych osobistości życia społecznego, politycznego, kulturalnego czy religijne, które pochodzą m.in. z Polskiego Radia czy Radia Wolna Europa.

Filmy: Zbiór filmów liczy około 2,4 tysiąca tytułów z lat 1928- 1993. Niezwykle cenne są filmy z lat 20 i 30 XX wieku.
Nagrania Muzeum Kresy - Syberia http://www.kresy-siberia.org/
Podczas omawiania tematu Polski i jej sąsiadów w 1939 roku proponujemy przedstawić w skrócie Korpus Ochrony Pogranicza. Pomogą w tym nagrania Muzeum Kresy Syberii http://www.kresy-siberia.org/ (prawa strona, nagranie numer 1).

Ponadto w zakładce (sali wystaw) numer 6 znajdziemy szereg materiałów z tematu „Inwazja niemiecka i sowiecka - wrzesień 1939 r.”. W dziale „II RP pomiędzy Niemcami a ZSRR” znajdziemy:

- mapy

- teksty źródłowe

- fotografie.

Klikając na inne propozycje z w/w tematu znajdziemy również:

- relacje świadków

- wspomnienia

- prezentację ludzi.
http://www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/

lub http://1944.wp.pl/index2.php#0
Spacer po Wirtualnym Muzeum Powstania Warszawskiego.
http://pl.auschwitz.org/
Mówiąc o przebudowywaniu przez III Rzeszę obozów koncentracyjnych i powstawaniu obozów zagłady, do których przewożono masowo więźniów i mordowano w komorach gazowych, a ich ciała spalano w piecach krematoryjnych, można pokazać uczniom teren największego z obozów Aucchwitz-Birkenau (Oświęcimiu-Brzezince).

- wyjaśniamy pojęcie „miejsce pamięci”

- uczniowie za pomocą opcji Google Mapy http://maps.google.pl/maps?hl=pl&tab=wl lokalizują obóz na mapie świata

- wskazujemy stację kolejową i bocznice

- następnie przechodzimy galerii zdjęć przygotowanej przez Muzeum.
Lekcje: http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/edukacja/dzialy/3,3.html, źródła: http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/edukacja/dzialy/4,4.html, opracowania: http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/edukacja/dzialy/5,5.html, zdjęcia http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/edukacja/public/1,1.html.

http://www.kronikarp.com/
Cotygodniowe Nagrania Polskiej Kronika Filmowej, która była produkowana w latach 1944-1994 przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Poprzedzała projekcję filmu w kinach. Nagranie kroniki wykorzystujemy w zależności od potrzebnego tematu:

- Strajki na Pomorzu w latach 1970-1980. Link: http://www.salabhp.pl/index.php/historia/filmy

- Stocznia Gdańska – wystawa Sala BHP. Link: http://www.salabhp.pl/galerie/wyst/.

- Co nam dała Solidarność. Wystawa została przygotowana przez pracowników OBEP IPN Oddział Gdańsk. Link: http://www.salabhp.pl/wystawy/ipn/#0.jpg